شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران

زمینه فعالیت:

  • الکترواپتیک و فتونیک

وضعیت استقرار:  

پارک فناوري - خارج از شهرک


تاریخ استقرار:  

1397/11/10


وضعیت دانش‌بنیان:  

نمي باشد


تلفن تماس:  


نمابر:  


پست الکترونیک:  


وب‌سایت:  


آدرس:  

خارج از شهرک


تعداد بازدید: 1254

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.


خدمات و محصولات واحد فناور:


مجوزهای اخذ شده:

  • مجوزي ثبت نشده است

افتخارات:

  • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

جناب آقای جواد رضایی

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

شماره تماس: