شرکت زیست آبزیان کشت شهر

ZIST ABZIAN KESHT SHAHR

زمینه فعالیت:

  • مکانیک (ساخت و تولید، سیالات و جامدات)
  • کشاورزی، دامپروری، شیلات و صنایع غذایی

وضعیت استقرار:  

مرکز رشد - مرکز رشد کشاورزی


تاریخ استقرار:  

1395/12/03


وضعیت دانش‌بنیان:  

نمي باشد


تلفن تماس:  

33931172


نمابر:  


پست الکترونیک:  

ZISTABZAINKESHT@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن


تعداد بازدید: 1170

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.


خدمات و محصولات واحد فناور:


مجوزهای اخذ شده:

  • مجوزي ثبت نشده است

افتخارات:

  • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

آرش حسینی آزاد

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

حسینی آزاد

شماره تماس:  

9901137320