شرکت روشن رای سپاهان

Roshan Rai Sepahan

زمینه فعالیت:

 • تجهیزات پزشکی
 • صنایع شیمیایی و نساجی

وضعیت استقرار:  

پارک فناوري - خارج از شهرک


تاریخ استقرار:  

ثبت نشده است.


وضعیت دانش‌بنیان:  

مي باشد


تلفن تماس:  

33932481-2


نمابر:  


پست الکترونیک:  

info@kbmed.ir


وب‌سایت:  

www.kbmed.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


تعداد بازدید: 968

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.


خدمات و محصولات واحد فناور:

 1. کلاس یک بخار با بر چسب دو چسبRRS
 2. ست تست دسته ها از نظر نفوذپذیری بخار آب در اتوکلاو (DPC
 3. کلاس یک پلاسما(H2O2) با بر چسب دو چسب
 4. کلاس یک فرمالدئید با بر چسب دو چسب
 5. کلاس یک گاز اتیلن اکساید با بر چسب دوچسب
 6. Pcd کامپکت
 7. PCD کامپکت چند منظوره
 8. تست کنترل دسته ها از نظر نفوذپذیری بخار آب در اتوکلاو
 9. تست کنترل دسته ها از نظر نفوذپذیری اتیلن اکساید در اتوکلاو
 10. تست کنترل دسته ها از نظر نفوذپذیری فرمالدئید
 11. اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار
 12. اندیکاتور شیمیایی کلاس 4 بخار
 13. ماژیک با نشانگر کلاس یک
 14. ویال تست بیولوژیک اتوکلاو بخار
 15. ویال تست بیولوژیک اتوکلاو پلاسما
 16. ویال تست بیولوژیک اتوکلاو فرمالدئید
 17. ویال تست بیولوژیک اتوکلاو اتیلن اکساید
 18. آمپول بیولوژیک دستگاه فور
 19. اندیکاتور شیمیایی کلاس 2 جهت تست بووی دیک
 20. دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک
 21. تست اسپور باسیلوس آتروفئوس جهت دستگاه اتوکلاو اتیلن اکساید و فور
 22. انکوباتور مخصوص ویال تست بیولوژیک بخار و اتیلن اکساید RRS
 23. دیسپنسر رول های بسته بندی استریل با ابزار برش
 24. ست مارپیچ بووی دیک
 25. تست پروتئین
 26. همو تست

مجوزهای اخذ شده:

 • اندیکاتور کلاس 6
 • اندیکاتور کلاس 4
 • اندیکاتور کلاس 5
 • اندیکاتورهای بیولوژیک
 • اندیکاتور کلاس 2
 • اندیکاتور کلاس یک
 • دستگاه انکوباتور مخصوص اندیکاتورهای بیولوژیک

افتخارات:

 • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

جناب آقای مهندس محمد ربانی

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

شماره تماس: