شرکت زیست گلجام سپاهان

زیست گل جام سپاهان

زمینه فعالیت:

  • صنایع دستی، گردشگری، فرهنگی، تفریح و سرگرمی

وضعیت استقرار:  

مرکز رشد - مرکز رشد کشاورزی


تاریخ استقرار:  

1394/12/17


وضعیت دانش‌بنیان:  

مي باشد


تلفن تماس:  

3137885743


نمابر:  


پست الکترونیک:  

goljam2020@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن


تعداد بازدید: 504

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.


خدمات و محصولات واحد فناور:


مجوزهای اخذ شده:

  • مجوزي ثبت نشده است

افتخارات:

  • برگزیده ایده شوی شماره 40 اصفهان

اعضا:

مدیر عامل:  

ذبیح اله اسکندری

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

شماره تماس: