فرستنده و گيرنده نوريتلفن تماس:  

33931374-5


پست الکترونیک:  

m.nateghi@keec-co.com


وب‌سایت:  

www.keec-co.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1442