نشانگرهای شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۱۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

نشانگرهای شیمیایی نقش بسیار مهمی را در تضمین کیفیت فرایند استریل کردن وسایل در اتوکلاوهای بخار ایفا می کنند . استفاده از این نشانگرها آسان و ارزان می باشد. این نشانگرها برای اطمینان از اعمال صحیح سه عامل مؤثر دما (temprature)، زمان (time) و بخار(steam) فرایند استریل توسط دستگاه به کار می روند و با حساسیت بالاتری طراحی شده ا ند. از آنجا که توزیع بخار اشباع در نقاط مختلف داخل دستگاه اتوکلاو (اطراف، نزدیک درب و بخش میانی) متغیر می باشد، نشانگرهای شیمیایی بخار تایپ ۶ باید در قسمت مرکزی هر بسته (محلی که بخار در آن به سختی نفوذ میکند) قرارگیرد تا از دستیابی به سه پارامتر یاد شده در داخل بسته ها اطمینان حاصل شود. نشانگر شیمیایی تایپ ۶ (۱۱۶۱۰-۱۴) این نشانگر شیمیایی ، سه ویژگی دما، اشباع بخار و زمان را در یک مربع صورتی بررسی می کند نتیجه تغییر رنگ به سیاه صحت عملکرد دستگاه را نشان می دهد و در هنگام مشاهده رنگ قهوه ای، عوامل استریلیزاسیون (دما، زمان و رطوبت) مورد بررسی قرار می گیرد. تذکر در صورت عدم مشاهده تغییر رنگ سیاه در نشانگر مدل (۱۱۶۱۰-۱۴) باید بسته های اتوکلاو شده توسط دستگاه استفاده نشود و عملکرد دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. مزیت های نشانگر تایپ ۶ دقت بالا کیفیت بالا نتیجه گیری صحیح طراحی زیبا دارای چسب مخصوص مستند سازی


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (آرایشی و بهداشتی,تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2278