سیستم حقوق و دستمزدتلفن تماس:  

03133932446


پست الکترونیک:  

nosazmohaseb@gmail.com


وب‌سایت:  

www.nosazco.com


آدرس:  

ساختمان فن آفرینی2، واحد234


معرفی محصول:

مدیریت و ثبت اطلاعات پرسنل،احکام و محاسبه ماهیانه حقوق و دستمزد کارمندان،مدیریت بر وام، پس انداز،بیمه های تکمیلی و عمر،همچنین تهیه لیست های تفکیک انواع استخدام و مراکز ذی نفع از طریق سامانه حقوق و دستمزد قابل اجرا است.


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1390