دستگاه بازیافت شیرابه و پساب های خطرناکتلفن تماس:  

33932290-1


پست الکترونیک:  

ofg.co.ir@gmail.com


وب‌سایت:  

ofg-co.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (آب و محیط زیست)
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (ساخت و تولید، سیالات و جامدات)
  • کشاورزی و صنایع غذایی (صنایع غذایی)
  • مدیریت شهری (آب و محیط زیست)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1903