پرس دبل اکشن 180 تن خاصتلفن تماس:  

03133801041


پست الکترونیک:  

info@fgpco.com


وب‌سایت:  

www.fgpco.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:

پرس دبل اکشن 180 تن، یک پرس دروازه ای به ظرفیت نامی 110 تن در برش و 70تن در کشش می باشد .به علت انجام هر دو عمل برش و کشش در هر دوران میل لنگ و وجود دو عدد رام مجزا این پرس دبل اکشن نامیده می شود .


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2488