فروش و نصب دستگاه های تردد و ساعت حضور و غیابتلفن تماس:  

32658307


پست الکترونیک:  

info@nimasoft.ir


وب‌سایت:  

www.nimasoft.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 998