طراحی فضاهای شهری



تلفن تماس:  

مکان را تحویل داده اند.


پست الکترونیک:  

ezzatian.2011@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان-خیابان شیخ بهائی


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (زیباسازی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 764