سامانه نظارت بر دسترسي‌هاي راه دور رايمونتلفن تماس:  

33932065-7


پست الکترونیک:  

info@payampardaz.com


وب‌سایت:  

www.payampardaz.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 670