سامانه AVLتلفن تماس:  

33932311


پست الکترونیک:  

razhan.co@gmail.com


وب‌سایت:  

razhanco.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (مدیریت حمل و نقل)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 822