نرم افزار جامع بازار برقتلفن تماس:  

03133931210


پست الکترونیک:  

dasna.istt@gmail.com


وب‌سایت:  

dasna.ir


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1227