کيت اندازه گيري فعاليت آنزيم کاتالاز با دستگاه الايزا ريدرتلفن تماس:  

36698518


پست الکترونیک:  

sayyedalialavi@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • آموزش، تفریح و سرگرمی (آموزش)
  • بهداشت و درمان (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1564