سیستم توسعه سرمایه انسانی(سیستم جامع شناسایی و مدیریت استعداد)تلفن تماس:  

03133932477


پست الکترونیک:  

tabalvordanesh@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tdmba.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان- واحد155


معرفی محصول:

این سیستم از 2 بخش ورودی تشکیل شده است: اطلاعات شغل- اطلاعات شاغلین و در نهایت سیستم 3 خروجی دارد که شامل: - انتخاب افراد مناسب برای یک شغل - انتخاب مشاغل مناسب برای یک فرد - ایجاد کارراهه شغلی برای یک شغل و یک شاغل در دو بخش اول داده ها و اطلاعات مورد نیاز نرم افزار وارد شده و نرم افزار با تحلیل و ارزیابی این داده ها، نتایج را در 3 بخش نهایی نماش می دهد و در زمینه های زیر، مدیران سازمان را یاری می رساند:  انتخاب افراد شایسته برای پست های کلیدی سازمان و اولویت بندی آن ها بوسیله پارامترهایی نظیر سابقه کاری مورد نیاز فرد با مهارت های انسانی، ادراکی و فنی و ویژگی های شخصیتی شغل  انتخاب مشاغل مناسب برای یک فرد که در مواردی مثل ارتقای شغلی افراد با ورود افراد جدید به سازمان می تواند مفید باشد.  مشخص نمودن کاستی شایستگی ها در شرایط احراز شغل که برای مدیران برنامه ریزی منابع انسانی تعیین می کند که این نیازها تا چه اندازه باید از طریق آموزش و توسعه تامین شوند.


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1637