ارزیابی لیزینگتلفن تماس:  

03133931395


پست الکترونیک:  

daneshbonyaniric@gmail.com


وب‌سایت:  

www.SDIric.ir


آدرس:  

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بین پارکینگ ساختمان فن‌آفرینی 2 و ساختمان برج فناور، ساختمان صبا سکه


معرفی محصول:

ارزیابی طرح لیزینگ (مالی و فنی) بر اساس فرمت تعیین شده از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای سخت‌افزاری و نرمافزاری راه سبز چهلستون- 11 دستگاه سطح سنج رادار و پایا هیدرولیک جم- 2 دستگاه ماشین بازی مجازی با حرکات دورانی 2 درجه آزادای


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ابزار دقیق و اتوماسیون)
  • هنر، صنایع دستی، فرهنگی، گردشگری (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1773