الکتروکاردیوگراف3 کانالهتلفن تماس:  

33932377-8


پست الکترونیک:  

info@amvajnegar.com


وب‌سایت:  

www.amvajnegar.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1873