نرم افزار انجمن های ورزشیتلفن تماس:  

33931262


پست الکترونیک:  

sroboticd-co@istt.ir


وب‌سایت:  

www.srobod.com


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • آموزش، تفریح و سرگرمی (نرم افزار)
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 794