پتوی گندزدایی بکوتلفن تماس:  

0


پست الکترونیک:  

behinab.ir@gmail.com


وب‌سایت:  

www.behinab.ir


آدرس:  

ساختمان امید


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (آب و محیط زیست)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1084