عارضه‌یابی و ارزیابی سالانه شرکت‌های مستقر در مراکز ردشد و پارک‌های علم و فناوریتلفن تماس:  

03133931395


پست الکترونیک:  

daneshbonyaniric@gmail.com


وب‌سایت:  

www.SDIric.ir


آدرس:  

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بین پارکینگ ساختمان فن‌آفرینی 2 و ساختمان برج فناور، ساختمان صبا سکه


معرفی محصول:

ارزیابی واحدهای مستقر در مراکز رشد: ارزیابی شرکت‌ها در چهارمحور برنامه‌ريزي و مديريت منابع انساني، دستاوردهاي فناوري، فعاليتهاي اقتصادي و تجاري سازي دستاوردها، تعامل با شهرک و واحدهاي فناوري مستقر انجام می‌شود که برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی انجام می‌شود. طراحی سامانه ارزیابی wwwarzyabitown.ir توسط شرکت آیریک، ا‌طلاع‌رسانی به شرکت‌ها در خصوص تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه، تعیین زمان بازید حضوری از شرکت‌ها به منظور ارزیابی، حضور تیم داوری حداقل 4 نفره در فرآیند ارزیابی، راستی آزمایی شرکت‌ها و امتیازدهی به آنان در سامانه داوری تعریف شده براساس محورهای تعیین شده، اعمال نظرات داوران در سامانه مدیریت سایت، مشخص شدن امتیاز شرکت و تعیین گرید آن از A تا D، نمایش امتیاز شرکت‌ها به همراه نمودار مقایسه‌ای آنان در کارتابل خود شرکت‌ها.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1773