سازمان الکترونیک فرزینتلفن تماس:  

33932153-5


پست الکترونیک:  

ican-co@istt.ir


وب‌سایت:  

info@ican.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان صفه


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل ( فناوری اطلاعات و نرم افزار,مدیریت حمل و نقل)
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( فناوری اطلاعات و نرم افزار)
  • صنایع آهن و فولاد (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • کشاورزی و صنایع غذایی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع لوازم خانگی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)
  • صنایع نیروگاهی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 818