شیرهای چندراههتلفن تماس:  

33932416-7


پست الکترونیک:  

info@alton-co.com


وب‌سایت:  

www.alton-co.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:

معرفی محصول توسط واحد فناور ثبت نشده است.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1319