نشانگر شیمیایی بخار- تایپ ۵ (۱۱۵۳۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

نشانگر برای نظارت بر فرآیند استریلیزاسیون بخار در دماهای ۱۳۵ ، ۱۲۱ درجه سانتی گراد و بین آن‌ها کارایی دارد. نتیجه نشانگرهای تایپ ۵ با جوهرهای بسیار حساس به پارامترهای استریلیزاسیون بخار تولید می‌شوند. جوهر سبز این نشانگر وقتی فرایند استریل به درستی انجام شود، به رنگ سیاه تغییر رنگ می دهد . این نشان‎دهنده فرایند استریلیزاسیون صحیح است. تذکر – این محصول را در معرض اتیلن اکساید، گرمای خشک یا هر نوع فرایند استریلیزاسیون فیزیکی یا شیمیایی غیر از بخار قرار ندهید. – نشانگرها نباید مرطوب شوند.


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2279