دستگاه بازرسی کانتینری کالاتلفن تماس:  

33931322-7


پست الکترونیک:  

info@behyaar.com


وب‌سایت:  

www.behyaar.com


آدرس:  

اراضی پارک علم و فناوری شیخ بهایی


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 5255