طراحی و پیاده سازی پورتال نوبت دهی اینترنتی و تلفن گویا مبتنی بر voipتلفن تماس:  

2142694592


پست الکترونیک:  

tafavotco@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tafavotco.com


آدرس:  

مرکز رشد تخصصی هنر


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (شهروند الکترونیک)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 489