کمپوست بایوجمیتلفن تماس:  

33932260-65


پست الکترونیک:  

nano1.industrial@gmail.com


وب‌سایت:  

nano1.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (خاک و کود)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1318