سوپر جاذب کشاورزیتلفن تماس:  

33931258-9


پست الکترونیک:  

ktt-co@istt.ir


وب‌سایت:  

www.ktt.co.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:

معرفی محصول توسط واحد فناور ثبت نشده است.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1323