طراحی و ساخت سیستمهای آکواپانیکتلفن تماس:  

33931172


پست الکترونیک:  

ZISTABZAINKESHT@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 888