دستگاه ثبات خطا و ثبات واقعه پست های شبکه فوق توزیع و انتقال برقتلفن تماس:  

3377700


پست الکترونیک:  

info@pardisan-co.com


وب‌سایت:  

www.pardisan-co.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نیروگاهی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1172