امولسیون های طعمی غذایی بر پایه صمغ های بومیتلفن تماس:  

33931365-6


پست الکترونیک:  

info@freerco.com


وب‌سایت:  

www.freerco.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (صنایع غذایی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 417