نرم افزار مدیریت بیمه نامه های حمل و نقل داخلیتلفن تماس:  

33932220-33932218


پست الکترونیک:  

Eppad.Mali@gmail.com


وب‌سایت:  

www.Eppad.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان کریستال


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (مدیریت حمل و نقل)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 880