نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریتلفن تماس:  

3133931280-1


پست الکترونیک:  

info@mypoone.ir


وب‌سایت:  

www.vtiger24.ir


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 867