کارتن سازتلفن تماس:  

33932112


پست الکترونیک:  

info@ratasolution.com


وب‌سایت:  

www.ratasolution.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • هنر، صنایع دستی، فرهنگی، گردشگری (بسته بندی)
  • کشاورزی و صنایع غذایی (بسته بندی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 880