کود بیو لوژیکتلفن تماس:  

2658380


پست الکترونیک:  

zistco@yahoo.com


وب‌سایت:  

www.zist-fs.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (خاک و کود)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1604