سیستم گرمایش تابشیتلفن تماس:  

33932191


پست الکترونیک:  

farasaco92@gmail.com


وب‌سایت:  

farasa-co.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان


معرفی محصول:

معرفی محصول توسط واحد فناور ثبت نشده است.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1430