کودهاي ترکيبيتلفن تماس:  

33932304


پست الکترونیک:  

hitd-co@istt.ir


وب‌سایت:  

-


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در مجتمع تجاری‌سازی نوآوری


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (خاک و کود)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1451