سیستم توسعه سرمایه انسانی (سیستم جامع ارزیابی عملکرد)تلفن تماس:  

03133932477


پست الکترونیک:  

tabalvordanesh@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tdmba.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان- واحد155


معرفی محصول:

-ارزیابی عملکرد مهارتی(بر اساس مدل 360درجه): ارزیابی عملکرد 360 درجه در قالب فرد- واحد و سازمان استفاده شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد پرسنل شناسایی می شوند و با توجه به مهارتهای مورد نیاز کارکنان، بر اساس معیارها در چهار گروه مهارت های فنی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی و ویژگی های فردی مورد ارزیابی قرار می گیرند. -ارزیابی عملکرد عمومی( بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان بخش دولتی) :در این بخش از نرم افزار، فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان با تعیین معیارها و شاخص های تایید شده و بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره: 140521 و مصوب شده در تاریخ 1393/11/13 طراحی و بکارگرفته شده است. - ارزیابی عملکرد بر اساس شرح شغل: ارزیابی عملکرد بر اساس شرح شغل، برای هر یک از شرح شغل های هر شغل یکسری سوالات مختص به آن شغل ایجاد شده وبر اساس اهمیتشان امتیاز گرفته و وزن دهی و اهمیت هر یک از شرح شغل ها مشخص می گردد. این سیستم برای هر سازمان بومی سازی می گردد.


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1852