روغنهای گیاهی مشتمل بر 182 نوع روغن گیاهیتلفن تماس:  

36698518


پست الکترونیک:  

sayyedalialavi@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (صنایع غذایی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1671