سامانه سهندتلفن تماس:  

33932292-3


پست الکترونیک:  

info@idepardazan-co.ir


وب‌سایت:  

http://idepardazan-co.ir/


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 889