کیت وسترنتلفن تماس:  

33932375-6


پست الکترونیک:  

cytomatingene@gmail.com


وب‌سایت:  

www.cmg_company.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1598