بايو پلتتلفن تماس:  

33932052


پست الکترونیک:  

ss.hashemizade@gmail.com


وب‌سایت:  

www.gitysabz.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (شیلات)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1828