شکلات حاوی عصاره گیاه جینسینگتلفن تماس:  

03133932072


پست الکترونیک:  

info@kamvar.co


وب‌سایت:  

www.kamvar.co


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (دارو شیمیایی یا گیاهی)

سطح آمادگی محصول:  


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1196