طراحی، تامین و ساخت سوزن تعویض خطوط منوریل- نوع یک به دوتلفن تماس:  

33932046-7


پست الکترونیک:  

info@mapnasts.com


وب‌سایت:  

www.mapnasts.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (ریلی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2102