مای پروسستلفن تماس:  

32679097


پست الکترونیک:  

MyDataCompany@Gmail.com


وب‌سایت:  

MyData-co.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 725