سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی (باران)تلفن تماس:  

33932061-2


پست الکترونیک:  

azarjamesp@gmail.com


وب‌سایت:  

www.azar-jam.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان ( فناوری اطلاعات و نرم افزار)
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1077