کلید هوشمندتلفن تماس:  

3131315650-2


پست الکترونیک:  

payarasa123@gmail.com


وب‌سایت:  

www.payarasa.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (سخت افزار)
  • صنایع برق و الکترونیک (الکترونیک قدرت)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1230