نرم افزار PACSتلفن تماس:  

36759050


پست الکترونیک:  

info@kowsarhis.ir


وب‌سایت:  

http://kowsarhis.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان صفه


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان ( فناوری اطلاعات و نرم افزار)
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 905