نشانگر شیمیایی بخار-تایپ ۴ ( ۱۱۴۴۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

نشانگرهای تایپ ۴ جهت کنترل استریلیزاسیون پک و بسته‌های کمتر از ۱۲ قلم شامل پک ها ی استریل کوچک مانند ست پانسمان مورد استفاده قرار می گیرد. نشانگرها ی تایپ ۴ نسبت به دو یا چند پارامتر مؤثر در استریلیزاسیون حساسیت نشان می د هند و پارامترها برای انواع استریلیزاسیون متفاوت می با شد. در اتوکلاو بخار، سه پارامتر دما، زمان و فشار حائز اهمیت می با شد. این نشانگر برای دستگاه اتوکلاو بخار در دو دمای۱۳۴ درجه سانتی گراد به مدت ۳/۵ دقیقه و ۱۲۱درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه کارایی دارد. نتیجه تغییر رنگ نشانگرشیمیایی تایپ ۴ در مدل ۱۱۴۴۰-۱۴ از نارنجی به سیاه می باشد.


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2278