مدیریت انرژی iotتلفن تماس:  

33931269-70


پست الکترونیک:  

bpfanavar@gmail.com


وب‌سایت:  

bpfanavar.ir


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (انرژی)
  • صنایع لوازم خانگی (انرژی )
  • صنایع نیروگاهی (انرژی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 921